Sơn Dân Dụng
BestFlow A390 Bestmix phụ gia siêu hóa dẻo phát triển nhanh cường độ bê tông
BestFlow A390 Bestmix phụ gia siêu hóa dẻo phát triển nhanh cường độ bê tông, là phụ gia siêu hóa ...
BestFlow WP308 Bestmix phụ gia chống thấm bê tông
BestFlow WP308 Bestmix phụ gia chống thấm bê tông BestFlow WP308 có tác dụng kép, vừa là tác nhân hóa dẻo ...
BestFlow R361 Bestmix phụ gia siêu hóa dẻo duy trì độ sụt lâu dài cho bê tông
BestFlow R361 Bestmix phụ gia siêu hóa dẻo duy trì độ sụt lâu dài cho bê tông là phụ gia siêu hóa dẻo ...
BestFlow R355 Bestmix phụ gia siêu hóa dẻo duy trì độ sụt lâu dài cho bê tông
BestFlow R355 Bestmix phụ gia siêu hóa dẻo duy trì độ sụt lâu dài cho bê tông là phụ gia siêu hóa dẻo ...
BestFlow R354 Bestmix gia bê tông siêu hóa dẻo duy trì độ sụt
BestFlow R354 Bestmix gia bê tông siêu hóa dẻo duy trì độ sụt là phụ gia siêu dẻo, kéo dài thời gian ninh ...
BestFlow R342 Bestmix phụ gia siêu hóa dẻo, kéo dài duy trì độ sụt bê tông
BestFlow R342 Bestmix phụ gia siêu hóa dẻo, kéo dài duy trì độ sụt bê tông là phụ gia siêu dẻo tầm trung, ...
BestFlow R339 Bestmix phụ gia siêu hóa dẻo duy trì độ sụt lâu dài cho bê tông
BestFlow R339 Bestmix phụ gia siêu hóa dẻo duy trì độ sụt lâu dài cho bê tông là phụ gia siêu hóa dẻo ...
BestFlow R334B Bestmix phụ gia bê tông siêu hóa dẻo duy trì độ sụt
BestFlow R334B Bestmix phụ gia bê tông siêu hóa dẻo duy trì độ sụt là phụ gia siêu dẻo, kéo dài thời gian ...
BestFlow R334 Bestmix gia bê tông siêu hóa dẻo duy trì độ sụt
BestFlow R334 Bestmix gia bê tông siêu hóa dẻo duy trì độ sụt là phụ gia siêu dẻo, kéo dài thời gian ninh ...
BestFlow R333 Bestmix gia siêu hóa dẻo kéo dài thời gian ninh kết bê tông
BestFlow R333 Bestmix gia siêu hóa dẻo kéo dài thời gian ninh kết bê tông à phụ gia siêu dẻo tầm cao, kéo ...
BestFlow R332 Bestmix phụ gia siêu hóa dẻo kéo dài thời gian ninh kết bê tông
BestFlow R332 Bestmix phụ gia siêu hóa dẻo kéo dài thời gian ninh kết bê tông  là phụ gia siêu dẻo ...
BestFlow R324B Bestmix phụ gia bê tông siêu hóa dẻo, duy trì độ sụt
BestFlow R324B Bestmix phụ gia bê tông siêu hóa dẻo, duy trì độ sụt là phụ gia siêu hóa dẻo tầm cao, duy ...
BestFlow R323 Bestmix phụ gia bê tông siêu hóa dẻo, duy trì độ sụt
BestFlow R323 Bestmix phụ gia bê tông siêu hóa dẻo, duy trì độ sụt thích hợp với việc sản xuất bê tông ...
Phụ gia siêu dẻo tầm cao BestFlow A380 Bestmix
Phụ gia siêu dẻo tầm cao BestFlow A380 Bestmix có tác dụng làm giảm rất mạnh lượng nước trộn, rút ...
BestFlow A351 Bestmix Phụ gia siêu dẻo tầm cao, phát triển nhanh cường độ cao cho bê tông
BestFlow A351 Bestmix Phụ gia siêu dẻo tầm cao, phát triển nhanh cường độ cao cho bê tông có tác dụng làm ...
Phụ gia siêu dẻo tầm cao phát triển nhanh cường độ cao cho bê tông BestFlow A325 Bestmix
Phụ gia siêu dẻo tầm cao phát triển nhanh cường độ cao cho bê tông BestFlow A325 Bestmix là phụ gia bê ...
Hợp chất bảo dưỡng bê tông gốc polymer BestCure AC015 Bestmix
Hợp chất bảo dưỡng bê tông gốc polymer BestCure AC015 Bestmix được thiết kế  dùng để bảo dưỡng ...
Phụ gia cuốn khí cho bê tông BestAir LS250 Bestmix
Phụ gia cuốn khí cho bê tông BestAir LS250 Bestmix là loại phụ gia cuốn khí tổng hợp dùng cho bê tông, ...
Phụ gia siêu hóa dẻo Super R7
Phụ gia siêu hóa dẻo Super R7 là một loại phụ gia siêu hóa dẻo có nguồn gốc từ Polycarboxylate Ester ...
Chất trợ nghiền xi măng BestCem 401 - Phụ gia công nghệ dùng cho xi măng
BestCem 401 được thiết kế đặc biệt nhằm cải thiện cường độ xi măng, hiệu quả cho cả xi măng ...
 • Hỗ trợ
  Thi công
  0935.118.118
  0968.488.488
  Bán hàng
  0948.482.482
  0832.108.108
 • Bảng giá
 • Yêu cầu tư vấn