Sơn Xây Dựng
Sơn Interthane 990 international sơn phủ cho kết cấu chống tia UV
Sơn Interthane 990 international sơn phủ cho kết cấu chống tia UV, chịu thời tiết và chịu muối biển...
Sơn interseal 670HS international 2 trong 1
Sơn epoxy interseal 670HS international được ứng dụng bảo vệ chống ăn mòn tuyệt vời trong công ...
BestRelease S100 bestmix hợp chất tách khuôn gốc dung môi hữu cơ
BestRelease S100 bestmix hợp chất tách khuôn gốc dung môi hữu cơ. BestRelease S100 dùng làm chất tách ...
BestProtect PU713 bestmix chất phủ bảo vệ chống tia UV gốc Polyurethane hai thành phần
BestProtect PU713 bestmix chất phủ bảo vệ chống tia UV gốc Polyurethane hai thành phần. BestProtect PU713 có ...
BestProtect EP711 bestmix chất phủ bảo vệ epoxy gốc dung môi hai thành phần
BestProtect EP711 bestmix chất phủ bảo vệ epoxy gốc dung môi hai thành phần. BestProtect EP711 có độ ...
BestProtect CN313 bestmix phụ gia ức chế ăn mòn cốt thép cho bê tông
BestProtect CN313 bestmix phụ gia ức chế ăn mòn cốt thép cho bê tông. Bê tông nền móng, cột, đà ...
BestRelease WB502 bestmix hợp chất tháo khuôn gốc nước
BestRelease WB502 bestmix hợp chất tháo khuôn gốc nước. BestRelease WB502 dùng làm chất tách khuôn cho các ...
BestRelease WB501 bestmix hợp chất tháo khuôn gốc nước
BestRelease WB501 bestmix hợp chất tháo khuôn gốc nước. BestRelease WB501 dùng làm chất tách ...
BestCleaner SH020 bestmix hợp chất tẩy rửa dầu mỡ
BestCleaner SH020 bestmix hợp chất tẩy rửa dầu mỡ. Dùng để tẩy rửa các vết dầu mỡ động vật, ...
BestCleaner FA021 bestmix hợp chất ăn mòn bề mặt bê tông
BestCleaner FA021 bestmix hợp chất ăn mòn bề mặt bê tông. Dùng tạo nhám bề mặt bê tông cũ, tăng ...
BestClean RR112 bestmix chất tẩy rỉ thép
BestClean RR112 bestmix chất tẩy rỉ thép. Dùng tẩy rửa sắt thép bị rỉ do để lâu ngày, thép chờ ...
BestClean C44 bestmix hợp chất tẩy rửa rêu mốc
BestClean C44 bestmix hợp chất tẩy rửa rêu mốc. Dùng để tẩy các lớp rêu, mốc, tảo... trên các ...
BestBond SA100 bestmix chất tăng cường độ bám dính gốc polymer cải tiến một thành phần
BestBond SA100 bestmix chất tăng cường độ bám dính gốc polymer cải tiến một thành phần. Bề mặt bê ...
BestJoint CE200 bestmix keo chà joint gốc xi măng-polymer cải tiến một thành phần
BestJoint CE200 bestmix keo chà joint gốc xi măng-polymer cải tiến một thành phần. Trám joint gạch ốp ...
BestTile SA150 bestmix keo dán gạch gốc xi măng-polymer cải tiến hai thành phần
BestTile SA150 bestmix keo dán gạch gốc xi măng-polymer cải tiến hai thành phần. Dán gạch lát nền, sàn, ...
BestTile CE150 bestmix Keo dán gạch gốc xi măng-polymer cải tiến một thành phần
BestTile CE150 bestmix Keo dán gạch gốc xi măng-polymer cải tiến một thành phần. Dán gạch lát nền, ...
BestTile CE075 bestmix Keo dán gạch gốc xi măng-polymer cải tiến một thành phần
BestTile CE075 bestmix Keo dán gạch gốc xi măng-polymer cải tiến một thành phần. 
BestRepair CE400 bestmix vữa sửa chữa gốc xi măng-polymer cải tiến một thành phần
BestRepair CE400 bestmix vữa sửa chữa gốc xi măng-polymer cải tiến một thành phần. BestRepair CE400 dùng ...
 • Hỗ trợ
  Thi công
  0935.118.118
  0968.488.488
  Bán hàng
  0948.482.482
  0832.108.108
 • Bảng giá
 • Yêu cầu tư vấn