Sơn Kết Cấu
Sơn Jotun Jotafloor Screed Primer
1,000
Sơn Jotun Jotafloor Screed Primer là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng polyamide. Sản phẩm ...
Tankguard SF
1,000
Tankguard SF là loại sơn hai thành phần không chứa dung môi gốc phenolic/novolac epoxy đóng rắn bằng ...
Tankguard Storage
1,000
Tankguard Storage là loại sơn 2 thành phần gốc phenolic/novolac epoxy đóng rắn bằng polyamine. Tankguard ...
Sơn jotun Jotachar JF750
1,000
Sơn jotun Jotachar JF750 là loại sơn 2 thành phần chống cháy theo công nghệ màng phồng gốc epoxy ...
SteelMaster 120SB
1,000
SteelMaster 120SB là loại sơn chống cháy 1 thành phần acrylic gốc dung môi. Được chứng nhận bởi cơ quan ...
SteelMaster 1200WF
1,000
 SteelMaster 1200WF là loại sơn chống cháy 1 thành phần acrylic gốc nước. Được chứng nhận bởi cơ ...
SteelMaster 1200HPE
1,000
SteelMaster 1200HPE là loại sơn 2 thành phần không chứa dung môi, chống cháy theo công nghệ màng phồng ...
WaterFine Barrier
1,000
WaterFine Barrier là loại sơn epoxy giàu kẽm 3 thành phần gốc nước đóng rắn bằng polyamide. WaterFine ...
Resist 65
1,000
Resist 65 là loại sơn kẽm vô cơ ethyl silicate 2 thành phần đóng rắn nhờ độ ẩm. Resist 65 là loại ...
Resist 18 WF
1,000
Resist 18 WF là lớp phủ silicat kiềm vô cơ giàu kẽm hai thành phần trong nước. Resist 18 WF là một ...
Penguard WF
1,000
Penguard WF là sơn bảo vệ chống ăn mòn epoxy 2 thành phần gốc nước. Penguard WF là sản phẩm khô ...
Penguard HSP
1,000
Penguard HSP loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng amine. Penguard HSP là loại sơn có thể ...
Marathon IQ
1,000
Marathon IQ loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng polyamine. Marathon IQ là loại sơn không ...
Marathon 1000 GF
1,000
Marathon 1000 GF loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng polyamine. Marathon 1000 GF là loại ...
Jotamastic 70
1,000
Jotamastic 70 là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy mastic đóng rắn bằng polyamine. Jotamastic 70 là loại ...
Barrier ZEP
1,000
Barrier ZEP là loại sơn kẽm 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng polyamide. Barrier ZEP mang lại khả ...
Barrier Smart Pack
1,000
Barrier Smart Pack là loại sơn hai thành phần gốc epoxy giàu kẽm đóng rắn bằng polyamide, không kén bề ...
Barrier Plus
1,000
Barrier Plus là loại sơn 2 thành phần giàu kẽm gốc epoxy đóng rắn bằng polyamine. Barrier Plus là loại ...
Barrier 90
1,000
Barrier 90 loại sơn 2 thành phần giàu kẽm gốc epoxy đóng rắn bằng polyamide. Barrier 90 là loại sơn có ...
Barrier 80
1,000
Barrier 80 là loại sơn 2 thành phần giàu kẽm gốc epoxy đóng rắn bằng polyamide. Barrier 80 là loại sơn có ...
 • Hỗ trợ
  Thi công
  0935.118.118
  0968.488.488
  Bán hàng
  0948.482.482
  0832.108.108
 • Bảng giá
 • Yêu cầu tư vấn