Sơn Đường Ống
Tankguard HB Classic
1,000
Tankguard HB Classic là loại sơn 2 thành phần gốc epoxy đóng rắn bằng polyamine. Tankguard HB ...
Tankguard DW
1,000
Tankguard DW là loại sơn hai thành phần không chứa dung môi gốc epoxy đóng rắn bằng amine. Tankguard DW ...
Tankguard 412
1,000
Tankguard 412 là loại sơn 2 thành phần không chứa dung môi gốc epoxy đóng rắn bằng polyamine. Tankguard ...
Sơn Jotun Safeguard Plus
1,000
Sơn Jotun Safeguard Plus thích hợp làm lớp phủ cho nhiều loại sản phẩm chống nấm mốc Jotun. Marine: ...
Sơn phủ epoxy intergard 740 của international
1,000
Sơn phủ epoxy intergard 740 của international dùng cho kết cấu trong nhà với khả năng bền màu và chịu ...
 • Hỗ trợ
  Thi công
  0935.118.118
  0968.488.488
  Bán hàng
  0948.482.482
  0832.108.108
 • Bảng giá
 • Yêu cầu tư vấn