Dung môi sơn
Sơn phủ epoxy kháng hóa chất KERAGUARD VL100
1,000
Sơn phủ epoxy kháng hóa chất KERAGUARD VL100  hệ thống phủ epoxy novolac hai thành phần, 100% chất ...
Dung môi Gardex Thinner
1,000
Gardex Thinner là một loại khoáng chất có mùi cực thấp được sử dụng để pha loãng và làm sạch các ...
Chất pha loãng 736 Rainbow
1,000
Chất pha loãng 736 Rainbow dành cho sơn PU, dùng với sơn lót và sơn phủ gốc PU của Rainbow
Dung môi pha sơn epoxy 1005 Rainbow
1,000
Dung môi pha sơn epoxy 1005 Rainbow dùng để pha sơn epoxy với tỷ lệ pha không quá 10% theo thể tích, có thể ...
Dung môi pha sơn chịu nhiệt KCC Thinner 029K gốc acrylic
1,000
Dung môi pha sơn gốc acrylic KCC Thinner 029K dùng pha sơn chịu nhiệt và sơn epoxy kcc, tỷ lệ pha ...
Dung môi pha sơn tàu biển RP-71 Rainbow
1,000
Dung môi pha sơn chống hà RP-71 chuyên pha loãng sơn chống hà và sơn tàu biển rainbow, mức pha tối đa từ 5 ...
DR-610 DUNG MÔI SƠN
1,000
Dung môi pha sơn Acrylic DR-610 được tạo ra bởi dung môi của este, xeton, xylene và các chất hòa tan khác, có ...
31D DUNG MÔI SƠN ACRYLIC
1,000
Dung môi pha sơn Acrylic 31D được tạo ra bởi dung môi của este, xeton, xylene và các chất hòa tan khác, ...
NPS-600 DUNG MÔI CAO SU OXY HÓA
1,000
NPS-600 DUNG MÔI CAO SU OXY HÓA được tạo ra bởi sự kết hợp của este, xylene và các chất hòa tan khác, có ...
DUNG MÔI PHA SƠN PU - DR700 NOROO NANPAO
1,000
DUNG MÔI PHA SƠN POLYURETHANE(PU) - DR700  NOROO NANPAO chủ yếu để pha sơn epoxy khi sơn PU cho bê tông hoặc ...
DUNG MÔI PHA SƠN PU - D1111 NOROO NANPAO
1,000
DUNG MÔI PHA SƠN POLYURETHANE(PU) - D111  NOROO NANPAO chủ yếu để pha sơn epoxy khi sơn PU cho bê tông hoặc ...
DUNG MÔI PHA SƠN EPOXY - DR620 NOROO NANPAO
1,000
DUNG MÔI PHA SƠN EPOXY - DR620  NOROO NANPAO chủ yếu để pha sơn epoxy khi sơn epoxy cho bê tông hoặc kết ...
Dung môi pha sơn epoxy 926D Noroo Nanpao (Sunday Paint)
1,000
Dung môi pha sơn epoxy 926D được tạo ra bởi sự kết hợp của xeton, xylene và các chất hòa tan khác, có ...
DUNG MÔI ALKYD NPS-100 PHA SƠN
1,000
Dung môi pha sơn NPS được tạo ra bởi sự kết hợp của este, xeton và các chất hòa tan khác, có khả năng ...
 • Hỗ trợ
  Thi công
  0935.118.118
  0968.488.488
  Bán hàng
  0948.482.482
  0832.108.108
 • Bảng giá
 • Yêu cầu tư vấn